Imię i Nazwisko:  John Abraham GODSON

Zawody

 • Nauczyciel akademicki
 • Menedżer
 • Społecznik
 • Osobisty coach/trener/mentor
 • Wieczny student ;)

Wykształcenie

2008 – 2012: Studia III stopnia (Studia doktoranckie) – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.

2010 – 2012: Master of Business Administration- MBA w Managerial Communication, SAN (SWSPZ) w Łodzi.

2010 – 2012: Master of Science- MS in Professional Communication (Magister), Clark University, Worcester, Massachusetts, USA (Oddział w Polsce)

2008 – 2011:  Studia III stopnia (Studia doktoranckie)- Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

2006 – 2008: Studia magisterskie (Magister)- Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Stosunki Międzynarodowe,

2000 – 2003: Master of Arts- MA (Magister)-Trinity College and Seminary, Newburgh,Indiana, USA,  Human Resource Management and Development (Rozwój i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi).

1996: British Council Studium, Uniwersytet Szczeciński, podyplomowe studium metodyczne w nauczaniu języka angielskiego (TEFL).

1987 – 1992: Bachelor of Science- B.Sc. Hons., (inżynierskie)- Abia State University, Uturu, Nigeria. rolnictwo (specjalność- agronomia).

 

Ukończone kursy:

2011- Akademia Dyplomatyczna, Polski Instytut Spraw Międzynarodowy (PISM)- kurs „Protokół dyplomatyczny”

2005- Akademia Europejska w Łodzi

 

Doświadczenie Zawodowe

2011- Akademia Dyplomatyczna, Polski Instytut Spraw Międzynarodowy (PISM), wykładowca

2010: Łódzki Park Naukowo Technologiczny „Technopark” Sp. z o.o., Główny Specjalista ds. Obsługi Inwestorów i Public Relations.

2008 – 2009: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, wykładowca.

1998 – 2008: International director, Pilgrim Mission International- międzynarodowa organizacja pozarządowa.

1997 – 1998: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca,

1996 – 1998: Teatr Współczesny w Szczecinie, aktor gościnny,

1996 – 2005: „Godson School”, Szkoła Języków Obcych, właściciel/dyrektor,

1993 – 1997: Politechnika Szczecińska, starszy wykładowca,

1993: International Institute of Tropical Agriculture (Międzynarowy Instytut Rolnictwa Tropikalnego) Ibadan, Nigeria, Analytical Services Laboratory, młodszy naukowiec.

Dziedziny specjalności i zainteresowania

 • Stosunki międzynarodowe i dyplomacje (International relations and diplomacy)
 • Zarządzanie międzynarodowe (international management)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human resource management)
 • Zarządzanie międzykulturowe (Intercultural management)
 • Komunikacja i przemiany społeczne (Communication and social transformation)
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (International human resource management)
 • Negocjacje międzynarodowe (International negotiation)
 • Rolnictwo, ekologia i ochrona środowiska (Agriculture. ecology and environmental protection)
 • Dyplomacja kulturowa (Cultural diplomacy)

Przedmioty wykładane

 • Human Resource management (przedmiot wykładany w języku angielskim)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie międzynarodowym (w j. polskim)
 • Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi (w j. polskim)
 • Wyzwania globalne i regionalne wobec Afryki (w j. polskim)
 • Kulturowe uwarunkowania w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji (w j. polskim)
 • International Relations in Africa/Stosunki międzynarodowe w Afryce (w j. angielskim i polskim)
 • International business negotiation (w j. angielskim i polskim)
 • Intercultural communication (w j. angielskim i polskim)

Działalność publiczna

Działalność Społeczna

 • Inicjator i przewodniczący- Partnerstwa dla Łodzi
 • Prezes Instytutu Afrykańskiego
 • Stypendia dla uczniów Liceów w ramach projektu “Łódź Moich Marzeń
 • Stypendia dla dzieci z najuboższych rodzin. Do tej pory skorzystało z tego ok. 70 dzieci.
 • Paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin. Do tej pory skorzystało z tego ok. 3000 dzieci.
 • Pomoc dla różnych domów dziecka.
 • Mentoring społeczny – pomoc dla młodzieży.
 • Moderator, Forum:  Etyka w Polityce. (do 05-2005)
 • Kursy przedsiębiorczości i językowe dla bezrobotnych.

Przynależność do organizacji

 • Havard Business Review Club
 • European Ethics Network

Publikacje

 1. Książki:
  1. Mentoring: The key to Growth”. (Mentoring: Kluczem do wzrostu)- Data wydania wersji Polskiej: Jesień 2003.
  2. Przebudzenie i Ty (Wydawnictwo Pielgrzym), 2002.
  3. Przebudzenie w Polsce (Wydawnictwo Pielgrzym), 2001
 2. Ponad 15 artykułów do różnych czasopism.

Hobby

 1. Uczenie się (chcę być dożywotnim studentem)
 2. Podróżowanie (Byłem w ok. 30 krajach ale w Polsce czuję się jak w domu)
 3. Poznawanie nowych ludzi
 4. Przytulanie :-)
 5. Modlitwa i medytacja Chrześcijańska
 6. Gotowanie
 7. Ogrodnictwo & Rolnictwo organiczne
 8. Pisanie i czytanie.
 9. Surfowanie w internecie.
 10. Fotografia
 11. Muzyka: Gospel, High-life oraz Country

Polityka dla mnie ma sens kiedy mogę służyć i pomagać w rozwiązywaniu problemów zwykłych ludzi. Ma sens wtedy kiedy smutek zmienia się w radość, a beznadzieja w nadzieją. Polityka ma sens- wtedy kiedy mogę wpłynąć na pozytywne zmiany w moim otoczeniu: na osiedlu, w mieście i kraju- dla dobra ogółu.

 

12 Wartości którymi ja się kieruję w polityce i w życiu

1. Traktuj Politykę jako służbę – Żyć to służyć.

2. Bierz odpowiedzialność – nie czekaj by ktoś inny to zrobił.

3. Wszystko co robisz – rób, dobrze i należycie.

4.  Nie lekceważ małych rzeczy- bądź wierny w małych rzeczach.

5. Dotrzymuj danego słowa i obietnic wyborczych  (jeżeli jest to niemożliwe, powiedz o tym szczerze).

6. Bądź otwarty i dostępny dla mieszkańców.

7. Postępuj z innymi tak jak byś chciał by inni postępowali z Tobą.

8. Bądź uczciwy w ocenianiu innych; a zwłaszcza oponentów – szanuj swoich oponentów.

9. Mów dobrze o wszystkich, a źle o nikim.

10. Nie odpłacaj złem za zło.

11. Nie broń się - to Bóg będzie Cię bronił.

12. Codziennie proś Boga o jego wyposażenie: odwagę, by móc umieć podejmować trudne decyzje, mądrość i prowadzenie, by wiedzieć jak postępować oraz miłość, by kochać innych nawet kiedy jest to trudne.